هاست ۱ گیگ
9,000 تومان ماهانه
فضا 1 گیگابایت NVME
پهنای باند 10 گیگابایت
رم 1 گیگابایت
ساب دامنه نامحدود
قابلیت نصب میدلاین
قابلیت نصب پایتون
پارک دامنه 1 عدد
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
نسخه پی اچ پی 5 الی ۷
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلود لینوکس
وب سرور لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه و هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
هاست 2 گیگ
12,000 تومان ماهانه
فضا 2 گیگابایت NVME
پهنای باند 20 گیگابایت
رم 1 گیگابایت
ساب دامنه نامحدود
قابلیت نصب میدلاین
قابلیت نصب پایتون
پارک دامنه 2 عدد
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
نسخه پی اچ پی 5 الی ۷
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلود لینوکس
وب سرور لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه و هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
هاست ۳ گیگ
17,000 تومان ماهانه
فضا 3 گیگابایت NVME
پهنای باند 30 گیگابایت
رم 1 گیگابایت
ساب دامنه نامحدود
قابلیت نصب میدلاین
قابلیت نصب پایتون
پارک دامنه 3 عدد
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
نسخه پی اچ پی 5 الی ۷
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلود لینوکس
وب سرور لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه و هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
هاست 4 گیگ
21,000 تومان ماهانه
فضا 4 گیگابایت NVME
پهنای باند 40 گیگابایت
رم 1 گیگابایت
ساب دامنه نامحدود
قابلیت نصب میدلاین
قابلیت نصب پایتون
پارک دامنه 4 عدد
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
نسخه پی اچ پی 5 الی ۷
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلود لینوکس
وب سرور لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه و هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
هاست 5 گیگ
25,000 تومان ماهانه
فضا 5 گیگابایت NVME
پهنای باند 50 گیگابایت
رم 1 گیگابایت
ساب دامنه نامحدود
قابلیت نصب میدلاین
قابلیت نصب پایتون
پارک دامنه 5 عدد
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
نسخه پی اچ پی 5 الی ۷
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلود لینوکس
وب سرور لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه و هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
هاست 6 گیگ
29,000 تومان ماهانه
فضا 6 گیگابایت NVME
پهنای باند 60 گیگابایت
رم 1 گیگابایت
ساب دامنه نامحدود
قابلیت نصب میدلاین
قابلیت نصب پایتون
پارک دامنه ۶ عدد
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
نسخه پی اچ پی 5 الی ۷
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلود لینوکس
وب سرور لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه و هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
هاست 7 گیگ
33,000 تومان ماهانه
فضا 7 گیگابایت NVME
پهنای باند 70 گیگابایت
رم 1 گیگابایت
ساب دامنه نامحدود
قابلیت نصب میدلاین
قابلیت نصب پایتون
پارک دامنه 7 عدد
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
نسخه پی اچ پی 5 الی ۷
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلود لینوکس
وب سرور لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه و هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
هاست 8 گیگ
37,000 تومان ماهانه
فضا 8 گیگابایت NVME
پهنای باند 80 گیگابایت
رم 1 گیگابایت
ساب دامنه نامحدود
قابلیت نصب میدلاین
قابلیت نصب پایتون
پارک دامنه 8 عدد
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
نسخه پی اچ پی 5 الی ۷
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلود لینوکس
وب سرور لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه و هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
هاست 9 گیگ
41,000 تومان ماهانه
فضا ۹ گیگابایت NVME
پهنای باند ۹۰ گیگابایت
رم 1 گیگابایت
ساب دامنه نامحدود
قابلیت نصب میدلاین
قابلیت نصب پایتون
پارک دامنه ۹ عدد
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
نسخه پی اچ پی 5 الی ۷
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلود لینوکس
وب سرور لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه و هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
هاست 10 گیگ
45,000 تومان ماهانه
فضا ۱۰ گیگابایت NVME
پهنای باند ۱۰0 گیگابایت
رم 1 گیگابایت
ساب دامنه نامحدود
قابلیت نصب میدلاین
قابلیت نصب پایتون
پارک دامنه ۱۰ عدد
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
نسخه پی اچ پی 5 الی ۷
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلود لینوکس
وب سرور لایت اسپید
بکاپ گیری روزانه و هفتگی
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین